Duurzaamheid

© Kees Torn en Havenbedrijf Rotterdam

Wat is Duurzaamheid?

Duurzaamheid is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.

De termen duurzaamheid en duurzame ontwikkeling komen van oorsprong uit de ecologie: het duurzaam gebruiken van visgronden of een bos betekent dat er niet méér vis of hout aan de voorraad wordt onttrokken dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij komt. Het respecteren van deze 'gebruiksruimte' betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken.CSIP en Green Deals

Het CSIP (Center for Sustainable Investment & Partnerships) zet Green Deals op met als doel de economie duurzaam te versterken. Dit o.a. door koploperoverleg en investeerdersmeetings te organiseren , regionale en interregionale samenwerkingen op te zetten, en ondernemingen in de startup of doorgroeifase met kennis en financiële middelen te ondersteunen.

Hoe werkt een Green Deal?

Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven soms tegen barrières aan. De Green Deal-aanpak is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief. Denk hierbij aan:

✔ Wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving
✔ Toegankelijk maken van netwerken
Ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt
Inbrengen van kennis

Green Deals inspireren bij voorkeur ook anderen en maken de weg vrij voor volgende duurzame initiatieven. Zo zorgen Green Deals samen voor brede navolging en impact.

De Green Deals hebben een doorlooptijd van gemiddeld 2 tot 3 jaar. De centrale thema’s zijn energie, voedsel, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, klimaat en bouw.

Green Deals: Ruimte voor groene initiatieven uit de samenleving

De video hiernaast toont 3 succesvolle voorbeelden van Green Deals: gelijkspanning, biobased grondankers en hoe de scheepvaart de afvalketen sluit.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten of heeft u interesse in een samenwerking? Neem contact met ons op!

Contact