28-09-2022

CSIP KOPLOPERPROJECTEN IN NEDERLAND EN VLAANDEREN

GREEN DEAL DUURZAAM HERSTEL HAVEN EN INDUSTRIE

Het CSIP werkt met partners en sponsoren aan de voorbereiding van de Green Deal Duurzaam Herstel Haven en Industrie. Hiervoor worden in regio's, haven en industriegebieden in Nederland en Vlaanderen convenanten ondertekend en samenwerkingen opgezet.  

KLIK HIER voor informatie over de doelstellingen van de Green Deal.
KLIK HIER  voor het Partner, Sponsor en Deelnamepakket van CSIP.
KLIK HIER  voor het Aanmeldingsformulier van CSIP.

« Terug naar overzicht