CSIP

Center for
Sustainable Investment
& Partnerships

Het CSIP werkt samen met investeerders, partners en sponsoren aan het duurzaam versterken van de economie door:
         Het organiseren van koploperoverleg en investeerdersbijeenkomsten in regio’s, havens en industriegebieden.
                  Het met kennis en financiële middelen ondersteunen van projecten en ondernemers in de startup fase.
                         Het sluiten van convenanten en samenwerkingsovereenkomsten (partner, sponsor, green-deals).

Duurzame economische groei

Lees meer

Workshops, seminars en koploperoverleg bijeenkomsten

Lees meer

Deelnemen als Partner of Sponsor

Lees meer

Werk mee aan duurzame leefomgeving

Wilt u de economie duurzaam versterken en zaken doen in Nederland en Vlaanderen. Neem dan contact met ons op en wordt partner van CSIP!

Contact

Laatste nieuws